2017 – Nummer 2: Thema OUDERBETROKKENHEID BIJ DYSLEXIE

Ouderbetrokkenheid 3.0:
‘GROOT EFFECT OP ONTWIKKELING KIND’

TIPS VOOR SCHOOL

 • Begin elk schooljaar met een individueel startgesprek voor iedere leerling
 • Maak afspraken op maat voor de rest van het jaar
 • Zorg voor contact tussen alle ouders van de groep (een ‘nieuwjaarsborrel’ aan het begin van het schooljaar!)
 • Koppel ouders die daar behoefte aan hebben aan andere (ervaringsdeskundige) ouders: creëer ‘buddy’s’
 • Overschat hoogopgeleide ouders niet in hun betrokkenheid
 • Onderschat laagopgeleide ouders ook niet in hun betrokkenheid
 • Koppel betrokkenheid niet aan participatie
 • Wees open

TIPS VOOR OUDERS

 • Doet jouw school nog niet aan startgesprekken? Vraag dan zelf zo’n gesprek aan!
 • Bedenk: leerkrachten krijgen het hierdoor niet drukker, vind ze niet zielig!
 • Weet dat je kind recht heeft op een goede samenwerking tussen ouders en school
 • Wees de pleitbezorger van je kind, maar doe dat liefdevol, met mededogen en heb altijd de beste bedoelingen
 • Ga niet strijden met school
 • Zoek zelf naar ervaringsdeskundige ouders die je tips kunnen geven
 • Ken je rechten, je mag bijvoorbeeld het volledige leerlingdossier van je kind inzien
 • Wees open

Meer lezen over Ouderbetrokkenheid 3.0?
Kijk op Cps.nl/ouderbetrokkenheid en Cps.nl/lerenmetouders

 

Boek:

Peter de Vries schreef het boek Zet ouders in hun kracht, waarin hij ingaat op de acht grondslagen voor een betere samenwerking tussen school en ouders.

Titel: Zet ouders in hun kracht
Auteur: Peter de Vries (2016)
100 pagina, ISBN 9789463170048
Uitgeverij: Instondo
Prijs € 22,50, 1e druk
ISBN 9789463170048