Aandacht en concentratie

Aandacht is een belangrijke functie bij het uitvoeren van handelingen. Door het focussen en vasthouden van aandacht verwerken we informatie uit de omgeving.

Er zijn drie vormen van aandacht:

  • gerichte aandacht: een kind kan weerstand bieden aan prikkels uit de omgeving
  • volgehouden aandacht: een kind kan zijn aandacht voor langere tijd vasthouden
  • verdeelde aandacht: een kind kan de aandacht verdelen tussen meerdere aspecten van informatie

Op school speelt concentratie een grote rol. Een kind moet doelgericht blijven werken en afleidende gedachten tegenhouden. Dit blijvend inspannen voor een taak is moeilijk.

De ontwikkeling van aandacht

Naarmate kinderen ouder worden, werken ze sneller en nauwkeuriger op cognitieve taken. Ook kunnen ze zich langer concentreren.

Jonge kinderen van ongeveer twee jaar oud zijn vaak nog niet in staat tot gerichte aandacht. Wanneer ze vier jaar oud zijn lukt dit al beter. Dit vermogen verbetert in snel tempo tot ongeveer het zevende levensjaar. Oudere kinderen zijn vaak beter in staat om niet-bruikbare prikkels te onderdrukken in een bepaalde situatie. Volgehouden aandacht ontwikkelt zich vanaf 11 of 12 jaar.