Aandachts- en concentratieproblemen

Aandachtsproblemen

Er zijn verschillende soorten aandachtsproblemen. Kinderen met ADHD kunnen te maken hebben met één of (meestal) meer van deze problemen. We onderscheiden:

  • problemen met het richten van de aandacht: het is moeilijk om aan een taak te beginnen
  • problemen met het selecteren van belangrijke prikkels: het is moeilijk om te kiezen tussen belangrijke en onbelangrijke details
  • problemen met het vasthouden van de aandacht: het is moeilijk om weerstand te bieden aan afleidende prikkels
  • problemen met informatieverwerking (vooral bij kinderen met ADD): door langzame informatieverwerking ontstaat ook gevoeligheid voor afleidende prikkels
  • problemen met het (gericht) verplaatsen van de aandacht: het is moeilijk om van de ene taak op de andere over te stappen, bijvoorbeeld na een rijtje ‘plus-sommen’ een rijtje ‘min-sommen’ maken

Concentratieproblemen

Ieder kind vindt het weleens lastig om zich te concentreren. Veel van deze concentratieproblemen op school zijn motivatieproblemen. Er is pas sprake van een concentratieprobleem wanneer een kind voortdurend moeite heeft met het richten, volhouden en vasthouden van aandacht.

Problemen met concentreren zijn op te splitsen in twee groepen:

  • Concentratiemoeilijkheden: als gevolg van tijdelijke andere problemen, bijvoorbeeld na een bijzondere gebeurtenis of vermoeidheid
  • Concentratiestoornissen: als gevolg van een stoornis, zoals ADHD

Dit verschil is vooral van belang bij het kiezen voor een behandeling. Zo is een kind met ADHD niet altijd bewust verantwoordelijk voor zijn problemen met concentreren.

Wanneer een concentratieprobleem niet wordt opgemerkt, kan dit grote gevolgen hebben. Zo kan het kind een leerachterstand oplopen of een negatief zelfbeeld krijgen.