(Aangepaste) Examens mbo

De verantwoordelijkheid voor het centrale examen ligt bij het College voor Toetsen en Examens (CvTE). In de brochure Special Needs Special die door dit College wordt uitgegeven, is alle informatie te vinden over centrale examinering en deelnemers met een beperking in het mbo en over hulpmiddelen die zijn toegestaan voor studenten met een beperking. Examenbladmbo.nl is de officiële website van het CvTE over de centrale examens in het mbo.

Mogelijkheden voor studenten met dyslexie

Voor studenten met dyslexie worden centrale examens aangeleverd waarbij de teksten zijn verklankt. Daarnaast is het toegestaan deze studenten 30 minuten extra te geven bij het centraal examen. Het is daarbij wel van belang dat de studenten tijdens de opleiding en tijdens het instellingsexamen ook gebruik hebben kunnen maken van deze hulpmiddelen.