Advies- en meldpunt Veilig Thuis

Veilig Thuis is er voor advies en hulp rond huiselijk geweld en kindermishandeling. Overal in Nederland zijn Veilig Thuis organisaties. Hier kunnen mensen terecht die hulp zoeken of zich zorgen maken over anderen.

Veilig Thuis is er voor iedereen. Voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Als u zelf slachtoffer bent, als iemand anders (misschien) slachtoffer is, of als u zelf geweld gebruikt. Het kan gaan om allerlei vormen van geweld. Huiselijk geweld en kindermishandeling komen vaak voor, op alle leeftijden en in alle culturen. Als u zelf slachtoffer bent, bent u dus niet de enige.

Het advies- en meldpunt Veilig Thuis is te bereiken via een gratis, landelijk telefoonnummer. Na het inspreken van gemeente/woonplaats wordt u direct doorverbonden met Veilig Thuis in uw eigen regio. Veilig Thuis is altijd bereikbaar (7 dagen per week, 24 uur per dag).

Meer informatie

  • Lees meer over Veilig Thuis in de brochure Geweld stopt niet vanzelf.
  • Lees meer in de Richtlijn Kindermishandeling. In deze richtlijn staat de veiligheid van jeugdigen voorop. Het doel van de richtlijn is om professionals in de jeugdhulp en jeugdbescherming een wetenschappelijke onderbouwing te bieden voor het handelen bij (mogelijk) kindermishandeling en kinderverwaarlozing.