Afdelingen

Afdelingsvrijwilligers

Balans heeft een wijdvertakt netwerk van vrijwilligers, verdeeld over 12 afdelingen in Nederland. Deze afdelingen spelen een belangrijke rol bij het ondersteunen van ouders, het bevorderen van onderlinge contacten, het geven van voorlichting aan ouders en desgevraagd ook aan scholen, verenigingen en hulpverleners en tot slot belangenbehartiging binnen de regio.

Op de contactpagina vindt u de verdeling van de afdelingen over de verschillende provincies in Nederland. Vanuit dit overzicht klikt u direct door naar een van de afdelingen.

Contact tussen ouders

De meeste afdelingen organiseren regelmatig (gratis) inloopbijeenkomsten voor leden en andere belangstellenden. U kunt hier vrijblijvend binnenlopen en in een informele sfeer vragen stellen aan de ervaringsdeskundige afdelingsvrijwilligers, andere ouders ontmoeten en onderling ervaringen uitwisselen.

Voorlichting

Verschillende afdelingen organiseren een of meerdere thema-avonden per jaar, waarbij een of meerdere aspecten worden belicht. Hierbij kunt u denken aan medicatie bij ADHD, hulpmiddelen bij dyslexie, onderwijstips of hoe om te gaan met pubers met ADHD of PDD-NOS.

Tijdens een thema-avond gaan één of meer sprekers in op het thema. Ook kunt u vragen stellen en boeken en brochures van Balans aanschaffen. Leden krijgen doorgaans korting op de entreeprijs.

Belangenbehartiging

Waar mogelijk nemen afdelingsvrijwilligers deel aan regionale overlegvormen, om voor de belangen van kinderen met leer-, ontwikkelings- en gedragsproblemen op te komen.

Kopijformulier voor vrijwilligers

Afdelingsvrijwilligers kunnen met onderstaand formulier kopij aanleveren voor Balans Magazine en de website.

Als u uw gegevens invult stemt u in dat wij deze verwerken volgens onze privacyverklaring.

Kopijformulier