Algemene handelingsadviezen op school bij angst

Een angstige leerling vraagt om een veilige omgeving. Het is van belang dat een leerkracht voorspelbaar is, aandacht schenkt aan positief gedrag en zorgt voor een veilig klasklimaat. Ook kent een goede leerkracht de kenmerken van angst en is er begrip voor de angstige leerling. De leerkracht dient de ouders tijdig in te seinen bij een vermoeden van angst.