Algemene handelingsadviezen op school bij depressie

Net als een angstige leerling heeft een depressieve leerling behoefte aan een veilige en positieve leeromgeving. De leerkracht dient extra alert te zijn op schoolverzuim en suïcidaal gedrag.