ALV

Op zaterdag 22 juni zijn er notulen gemaakt van de jaarlijkse Algemene Ledervergadering van Balans

Notulen Algemene Ledenvergadering Balans

 

Op zaterdag 22 juni wordt in De Bilt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Balans gehouden, tussen 13.00 en 15.00 uur. De vergaderstukken kunt u hier downloaden:

AGENDA Balans ALV 22 juni 2019

Concept notulen ALV 13 april 2019 (met aanhangsel ledenaantallen regio’s Balans)

Jaarrekening Balans 2018

Jaarverslag Balans 2018

 

Op zaterdag 13 april is er in De Bilt voor de afgevaardigden een Algemene Ledenvergadering van 12.30 tot 16.30 uur.

AGENDA Balans ALV 13 april 2019

bijlage 1 – Toelichting op de agenda

bijlage 2 – notulen actie en besluitenlijst ALV Balans 8 dec v1.1

bijlage 3 – 20190328(2) Concept akte van statutenwijziging Balans

bijlage 4 – 20190326 vs 1.3 Huishoudelijk reglement Balans

bijlage 5 – procedure werving nw bestuursleden balans

Op zaterdag 8 december is er in De Bilt voor de afgevaardigden een Algemene Ledenvergadering van 12.30 tot 14.30 uur.

AGENDA Balans ALV 8dec 2018

bijlage 1 – notulen en actie besluitenlijst 20180623 ALV Balans VS 1.1

bijlage 2 – MEMO splitsing Balans 8 dec 2018

bijlage 3 – voorstel samenvoegen regio Zeeland en Noord-Brabant

bijlage 4 – te nemen stappen na besluit splitsing

bijlage 5 – samenvatting financiele resultaten en begroting Balans

bijlage 6 – MC plan 2019 Balans v2

Op zaterdag 23 juni wordt in De Bilt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Balans gehouden, tussen 13.00 en 15.00 uur.

Op de agenda zullen onder andere komen te staan de bespreking en accordering van de jaarrekening en het jaarverslag, alsmede informatie over de voortgang van het strategietraject en uiteraard de (concept) notulen van de vorige vergadering.

Conform de statuten zal de uitnodiging met agenda en vergaderstukken tijdig aan de stemrecht hebbende vertegenwoordigers worden toegezonden.

Overige leden zijn ook welkom bij de ALV. Deze hebben op vrijdag 8 juni een mail ontvangen.

De vergaderstukken zijn hier te downloaden:

AGENDA Balans Algemene Leden Vergadering 23 juni 2018

Concept Notulen ALV Balans 2017 inclusief goedkeuring jaarrekening en decharge 2016

Jaarrekening Balans 2017

Jaarverslag Balans 2017

ALV BALANS AVG Privacy Vragen

 

Wilt u aanwezig zijn, dan kunt u uw aanwezigheid doorgeven via evenement@balansdigitaal.nl *) onder vermelding van ‘deelname ALV’

*) Dit mailadres is uitsluitend bedoeld voor het doorgeven van aanmeldingen voor de Algemene Ledenvergadering.