ALV

ALV 7 november 2020

Conceptnotulen ALV 7 november 2020

ALV en ledenbijeenkomst 13 juni 2020

Leden van Balans ontvangen hiervoor een digitale uitnodiging.

Er zijn veel onderwerpen te bespreken (zoals de concept jaarrekening 2019) en het bestuur stelt het contact met de leden erg op prijs.

agenda ALV 13 juni 2020

Voordracht voorzitter ALV

Voordracht algemeen bestuurslid ALV

Algemene Ledenvergadering Balans 14 december 2019

Vereniging Balans 2019 – Geconsolideerde jaarrekening (definitief d.d. 29-5-2020)

Aanbiedingsbrief jaarrekening 2019 Vereniging Balans + toestemming tot openbaarmaking

BALANS-Jaarverslag_2019

Besluit contributie 2021

Praktische informatie

We starten op zaterdag 13 juni om 10.00 uur en eindigen om uiterlijk 12.00 uur.

 

Notulen Algemene Ledenvergadering 14 december 2019

Algemene Ledenvergadering Balans 14 december 2019

Op zaterdag 14 december 2019 is er in De Bilt een Algemene Ledenvergadering en jaarafsluiting (met kerstlunch) gehouden vanaf 12.00 uur. De agenda en vergaderstukken kunt u hier downloaden:

Agenda ALV 14 december 2019

Notulen Algemene Ledenvergadering Balans 22 juni 2019

Concept akte van statutenwijziging Balans

Op zaterdag 22 juni wordt in De Bilt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Balans gehouden, tussen 13.00 en 15.00 uur. De vergaderstukken kunt u hier downloaden:

AGENDA Balans ALV 22 juni 2019

Concept notulen ALV 13 april 2019 (met aanhangsel ledenaantallen regio’s Balans)

Jaarrekening Balans 2018

Jaarverslag Balans 2018

Op zaterdag 13 april is er in De Bilt voor de afgevaardigden een Algemene Ledenvergadering van 12.30 tot 16.30 uur.

AGENDA Balans ALV 13 april 2019

bijlage 1 – Toelichting op de agenda

bijlage 2 – notulen actie en besluitenlijst ALV Balans 8 dec v1.1

bijlage 3 – 20190328(2) Concept akte van statutenwijziging Balans

bijlage 4 – 20190326 vs 1.3 Huishoudelijk reglement Balans

bijlage 5 – procedure werving nw bestuursleden balans

Op zaterdag 8 december is er in De Bilt voor de afgevaardigden een Algemene Ledenvergadering van 12.30 tot 14.30 uur.

AGENDA Balans ALV 8dec 2018

bijlage 1 – notulen en actie besluitenlijst 20180623 ALV Balans VS 1.1

bijlage 2 – MEMO splitsing Balans 8 dec 2018

bijlage 3 – voorstel samenvoegen regio Zeeland en Noord-Brabant

bijlage 4 – te nemen stappen na besluit splitsing

bijlage 5 – samenvatting financiele resultaten en begroting Balans

bijlage 6 – MC plan 2019 Balans v2

Op zaterdag 23 juni wordt in De Bilt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Balans gehouden, tussen 13.00 en 15.00 uur.

Op de agenda zullen onder andere komen te staan de bespreking en accordering van de jaarrekening en het jaarverslag, alsmede informatie over de voortgang van het strategietraject en uiteraard de (concept) notulen van de vorige vergadering.

Conform de statuten zal de uitnodiging met agenda en vergaderstukken tijdig aan de stemrecht hebbende vertegenwoordigers worden toegezonden.

Overige leden zijn ook welkom bij de ALV. Deze hebben op vrijdag 8 juni een mail ontvangen.

De vergaderstukken zijn hier te downloaden:

AGENDA Balans Algemene Leden Vergadering 23 juni 2018

Concept Notulen ALV Balans 2017 inclusief goedkeuring jaarrekening en decharge 2016

Jaarrekening Balans 2017

Jaarverslag Balans 2017

ALV BALANS AVG Privacy Vragen

 

Wilt u aanwezig zijn, dan kunt u uw aanwezigheid doorgeven via evenement@balansdigitaal.nl *) onder vermelding van ‘deelname ALV’

*) Dit mailadres is uitsluitend bedoeld voor het doorgeven van aanmeldingen voor de Algemene Ledenvergadering.