Angst en andere stoornissen

ADHD

Bij ongeveer een kwart van de kinderen met ADHD is er sprake van overmatige angst. Dit geldt vooral voor de kinderen die concentratiezwak zijn en niet zozeer hyperactief.

Gedragsstoornissen

Kinderen met gedragsstoornissen overschreeuwen hun angsten vaak. Ze worden agressief in plaats van de angst te vermijden. Kinderen met CD of ODD hebben relatief vaak last van stemmings- en angststoornissen.

Autisme (ASS)

Kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) hebben vaker een angststoornis dan kinderen zonder ASS. Van de kinderen met ASS is 40 procent klinisch angstig. Hier zijn diverse redenen voor. Zo hebben mensen met ASS moeite met het begrijpen van sociaal gedrag, waardoor het soms bedreigend voelt als ze iets niet begrijpen. Ook zijn mensen met ASS overgevoelig voor prikkels en hebben ze een slechte emotieregulatie. Zo kan een angst uit de hand lopen en laat het kind zich moeilijk troosten of geruststellen.

Obsessief-compulsieve stoornis

Deze kinderen moeten van zichzelf bepaalde handelingen doen, omdat ze bang zijn dat er anders iets ergs gebeurt. Voorbeelden hiervan zijn het ordenen van voorwerpen en herhaaldelijk tellen. Stoppen met deze handelingen is lastig, ook al weet het kind dat het zinloos is. Een kind met een dwang-stoornis heeft meestal een slechte relatie met leeftijdsgenoten.

Posttraumatische stressstoornis (PTSS)

Na een erg aangrijpende gebeurtenis als misbruik of oorlogsgeweld kunnen kinderen PTSS ontwikkelen. Het kind herbeleeft deze gebeurtenis steeds opnieuw en vermijdt alles wat er mee te maken heeft. Overreageren en slaapproblemen komen hierbij soms voor.

Hechtingsstoornissen

Wanneer kinderen geen warmte en zorg krijgen van hun opvoeders, spreken we van emotionele verwaarlozing. Deze kinderen kunnen heel primitieve angsten hebben bij het inslapen of in nachtmerries. Ook overdag kunnen zij plots heftig reageren op iets.