Wij ondersteunen en versterken ouders van kinderen met problemen bij leren en/of gedrag in opvoeding, onderwijs en zorg

Beloningsbeleid

Bestuur

Bestuurders van de vereniging krijgen hiervoor geen betaling. Bestuurders kunnen recht hebben op een vergoeding van kosten die zij hebben gemaakt om hun bestuurswerk te kunnen doen. Als dat nodig is, wordt door de ledenraad beoordeeld of hier recht op is. Ook beoordeeld de ledenraad of bestuursleden een (niet bovenmatige) vacatievergoeding krijgen voor het werk wat zij doen voor de vereniging.

Aan de bestuurders zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt.

Directie en personeel

De directeur is voor 44,44% aangesteld bij Balans. Het jaarinkomen valt binnen het maximum van 158.000 Euro volgens de VFI Beloningsregeling. Aan de directie zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt. Directie en personeel vallen onder de CAO Social Work (voorheen CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening).

Zoek op deze website:

  • Categorie

  • Diagnose/Aanleg

  • Leeftijd

  • Regio

  • Documenttype

Deze website is gemaakt door Project Icarus!

Project Icarus is een uitdagende en leerzame plek voor jongvolwassenen met een beperking die zichzelf willen ontwikkelen op het gebied van computers en ICT.

Wil je ook je website laten maken door Project Icarus?