BalansOuderpowercursus start binnenkort

BalansOuderpower, cursus voor ouders van jongeren met ontwikkelingsproblemen die aan het begin of middenin de puberteit zitten, gaat in september weer van start.

In zes cursusavonden gaan ouders met elkaar na waarom deze pubers zich gedragen zoals ze zich gedragen en hoe ze daar als ouders mee om kunnen gaan.

Het biedt ouders handvatten om te leren communiceren met hun pubers alsmede inzicht te krijgen in het gedrag van hun pubers.

Door samen met andere ouders hierover te praten en elkaar tips en tricks te geven, krijg je als ouder er- en herkenning van je thuisproblematiek alsmede leer je om in gesprek te gaan met je puber en zijn/haar omgeving.

Het bijzondere van deze cursus is dat de trainers ouders zijn die zelf ervaring hebben met deze kinderen en een speciale training hebben gevolgd om deze groepen ouders te begeleiden.

Tijdens elke bijeenkomst wordt de theorie behandeld, is er gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en worden vragen en oefenstof voor thuis meegegeven.

Wij denken dat nieuwe kennis over de puberteit, specifiek gericht op jongeren met diverse problemen in het functioneren thuis, op school en in de maatschappij, gecombineerd met ervaringskennis van andere ouders voor veel Ouderpower kan zorgen.

Wij willen elkaar deskundig en sterk maken. Niet op de stoel van de hulpverlening gaan zitten maar ons er wel minder afhankelijk van maken. We willen de deelnemers aan een dergelijke cursus vooral weer moed, inspiratie en veerkracht laten opdoen om de problemen van alle dag (weer) aan te pakken.

Het gaat om een serie van zes avonden (om de week) waarin elke keer een specifiek thema zal worden behandeld.

Cursus start in Den Bosch, andere plaatsen volgen

In Den Bosch (Rosmalen) start de cursus op donderdag 12 september.
Klik hier om naar de aanmeldpagina te gaan

Kijk op de website van Balans waar en wanneer de cursussen ook op andere plaatsen gegeven gaan worden. Zodra de locatie/data van een cursus bekend zijn, komt deze in de agenda. Daar vindt u informatie over hoe u zich voor de cursus kunt aanmelden.

Voor verdere informatie en vragen kunt u een mail sturen naar ouderpower@balansdigitaal.nl.

Leden van Balans krijgen een aanzienlijke korting op de cursusprijs. Nog geen lid? Word het dan nu!

Word lid balk