Bezoekers enthousiast over het eerste regiosymposium Ouderbetrokkenheid in het Onderwijs

Woensdag 2 oktober vond het eerste regiosymposium Ouderbetrokkenheid in het Onderwijs plaats.

Bezoekers waren enthousiast.

Film Arga

Het symposium begon met de film die speciaal voor deze reeks symposia is gemaakt over Arga Paternotte.

Arga was jarenlang het gezicht van Balans en gaf ouders een stem. Zij vond dat kinderen recht hadden op de juiste ondersteuning op school en dat ouders daar een actieve rol in konden spelen.

De film werd heel goed ontvangen.

Op het symposium waren naast ouders ook veel mensen uit het onderwijs aanwezig.

Lezing Katinka Slump

Wat is nu de positie van ouders in het onderwijs? Hoe kan je als ouder je wettelijke zorgplicht nakomen tijdens de uren dat je kind verplicht naar school gaat? Katinka sprak ook over hoe we de positie van ouders kunnen versterken. Balans ziet hier als vereniging ook een belangrijke rol voor zichzelf in weggelegd.

Katinka Slump is Onderwijsjurist, oprichter van stichting Leerrecht, en columnist van Balans Magazine.

In haar columns geeft zij inzicht in de complexe wet- en regelgeving van het Onderwijsrecht en wat die regels voor gevolgen hebben voor het recht op onderwijs van leerlingen en de rol daarbij van ouders.

De bezoekers van het symposium in Paterswolde hadden de primeur. Het boek ‘Leerrecht?’ werd gelanceerd en iedere bezoeker ontving een gratis exemplaar. Ook voor de komende symposia geldt dat bezoekers dit bezoek in ontvangst mogen nemen.

Lezing Noëlle Pameijer

School en ouders hebben een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid: dat kinderen met plezier naar school gaan en zich optimaal ontwikkelen, zowel qua leren als qua gedrag. Voor kinderen is het fijn als school en ouders goed samenwerken; als ze het moeilijk hebben op school is dit cruciaal. Hoe kun je als ouder hieraan bijdragen en het onderwijs aan je kind ondersteunen?

Belangrijk in deze relatie tussen ouders en school is wederzijds respect en elkaar positief begrijpen.

Noëlle Pameijer is school-, kinder/jeugd, school- en GZ-psycholoog en expert onderwijs bij Balans. Zij schreef boeken over Handelingsgericht werken in PO en VO en handelingsgerichte diagnostiek in Onderwijs en Jeugdzorg. Met ouders schreef ze Samen sterk, over ouderbetrokkenheid in het onderwijs en constructieve communicatie ouders-school. Ook Balans was hierbij betrokken.

Regiovrijwilligers

Capelle aan den IJssel en Wierden

Op woensdag 9 oktober wordt het Symposium Ouderbetrokkenheid in het Onderwijs in Capelle aan de IJssel gehouden.

Dinsdagavond 26 november 2019 komt het in Wierden.

Dit symposium zal een aantal keren worden herhaald in andere regio’s. Houd de website van Balans in de gaten voor locaties en data.