Voorlichtingsavond Balans Veluwe voorziet in behoefte

Wat komt er allemaal bij kijken wanneer kinderen met ontwikkelingsproblemen van school gaan? Hoe vinden ze werk? Waar kunnen ze terecht als ze op zichzelf willen wonen? En wie gaat dat betalen?
Op 1 april waren een kleine 40 belangstellenden naar het wijkcentrum Dok-Zuid in Apeldoorn gekomen om zich te laten informeren en met elkaar in gesprek te gaan over deze vragen.

 

De organiserende Balans-afdeling Veluwe had vier sprekers uitgenodigd die vanuit hun invalshoek de problematiek kwamen toelichten. Achtereenvolgens kwamen de begeleiding vanuit school bij stage en werk, de cliëntondersteuning bij financiën en omgaan met wet- en regelgeving, de arbeidsbemiddeling en het helpen bij de woon-zorgproblematiek aan bod.

 

Begeleiding vanuit school

Han de Kroon, stagecoördinator in het Voortgezet Speciaal Onderwijs, schetste de begeleiding die vanuit school wordt geboden tijdens en na de schoolperiode bij het vinden van stages, dagbesteding en werk. Uitgangspunt van de school is het ondersteunen van de leerlingen bij het ontwikkelen van kennis, persoonlijkheid en praktische vaardigheden, door Han mooi samengevat als ‘hoofd, hart en handen’. De school biedt door het aanbieden van stages de leerlingen de gelegenheid om te verkennen waar hun arbeidsinteresses liggen en wat hun mogelijkheden op dat vlak zijn.

 

Cliëntondersteuning

Als je 18 wordt verandert er van alles, niet alleen als je van het speciaal onderwijs of een reguliere school komt maar ook als je al aan het werk bent. Dit geldt bijvoorbeeld op financieel gebied: de kinderbijslag stopt, je moet een eigen zorgverzekering regelen, je komt in aanmerking voor allerlei toeslagen. Maar ook wat betreft wonen en werken krijg je te maken met allerlei regels en richtlijnen. Arzu Uyar, cliëntondersteuner van MEE Veluwe, legde uit wat de ondersteuningsmogelijkheden van MEE Veluwe zijn en hoe de organisatie en de financiering zijn geregeld.

Als er conflicten ontstaan op het werk of op school is MEE beschikbaar. Ook kan het verstandig zijn om cliënten bescherming te bieden tegen de gevolgen van financiële misstappen, financieel misbruik door derden of medische problemen – door maatregelen te nemen zoals onderbewindstelling, mentorschap of (in bepaalde gevallen) ondercuratelestelling. Bij al deze zaken kan MEE cliëntondersteuning bieden – door zelf in actie te komen, of door hulp vanuit andere organisaties in te schakelen. Arzu liet een lijst met contactadressen (websites) zien.

 

Arbeidsbemiddeling

Voor de derde invalshoek, die van de arbeidsbemiddeling, was Rob Brinkman van Werkbedrijf Lucrato gevraagd te vertellen hoe mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen worden geholpen bij het vinden van dagbesteding of werk, en wat de uitkeringsmogelijkheden tegenwoordig zijn. Met de invoering van de Participatiewet in 2015 is er op dat punt het nodige veranderd; met name de WAJONG wordt tegenwoordig alleen toegekend wanneer er sprake is van volledige en langdurige arbeidsongeschiktheid. Cliënten die zelfredzaam zijn of nog voldoende ontwikkelingspotentieel hebben richting arbeidsvermogen, komen niet voor de WAJONG in aanmerking. De aanvragen worden door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeeld.

De werkomgeving wordt afgestemd op de mogelijkheden en de behoeften van cliënt. Soms is dat dagbesteding in een veilige omgeving zonder prestatiedruk, in andere gevallen werken in een keten met doorgroeimogelijkheden richting loonvormend werk, en weer anderen zoeken het in dagbesteding met participatiemogelijkheden (bijvoorbeeld bij Pluryn, De Passerel, etc.). Naast een arbeidsbemiddelingsbedrijf zoals Lucrato kunnen ook het Regionaal Meld Centrum (RMC) en het Jongerenloket helpen.

 

Zelfstandig wonen

Tot slot gingen Nynke Langeberg en Astrid van Gelder in op de vragen rond zelfstandig wonen. De Stichting Philadelphia is een van de instanties waar cliënten terecht kunnen voor wonen met begeleiding in verschillende gradaties. Die variëren van woongroepen met 24-uurszorg en permanente begeleiding tot een volledig zelfstandige woning met een aantal uur per week ambulante begeleiding.

In veel gevallen wordt ook DigiContact ingezet; de cliënt krijgt een tablet waarmee hij of zij kan beeldbellen met een centraal punt waar permanent begeleiders zitten die kunnen klankborden en meedenken. In bepaalde gevallen fungeert DigiContact als geheugensteuntje of hulp bij het op tijd opstaan (wekker-op-afstand). Deze vorm van dienstverlening is ook buiten Philadelphia om toegankelijk.

 

Napraten

Na de koffie werd in twee groepen doorgepraat over de specifieke vragen die leefden onder de deelnemers. Het blijkt dat er nog steeds veel schrijnende gevallen zijn van kinderen die niet op de goede school zitten of onvoldoende of niet de juiste begeleiding krijgen. De ouders vervullen dan snel weer een mantelzorgfunctie.

Ook nadat Dik de Weger namens de organisatie de sprekers had bedankt voor hun bijdrage, gingen de gesprekken gewoon door. Uit het feit dat er niet alleen bezoekers waren uit de regio Veluwe zelf maar ook van ver daarbuiten, mag worden geconcludeerd dat er veel behoefte is aan concrete informatie over de aansluiting school-werk/wonen.

(Verslag: Dik de Weger)

PRESENTATIES

Bekijk hier de presentatie van Han de Kroon (stagecoördinator VSO)

Bekijk hier de presentatie van Arzu Uyar (cliëntondersteuner MEE Veluwe)

Bekijk hier de presentatie van Rob Brinkman (Werkbedrijf Lucrato)