Behandelen van een angststoornis

Cognitieve gedragstherapie

De behandelmethode cognitieve gedragstherapie heeft de voorkeur. Onderzoek toont aan dat cognitieve gedragstherapie een geschikte behandelmethode is. Bij deze methode leren kinderen en jongeren vaardigheden waarmee ze hun angsten beheersen.

Medicijnen

Medicijnen, vooral antidepressiva, worden alleen ingezet als psychosociale behandelvormen niet of nauwelijks werken. Het gebruik van medicijnen heeft effect bij verschillende angststoornissen, waaronder een gegeneraliseerde angststoornis, sociale angst en separatieangst. Wanneer er ook sprake is van een depressie is men voorzichtig met het voorschrijven van antidepressiva.

Bij kinderen en jongeren met ADHD heeft het waarschijnlijk geen zin om antidepressiva voor te schrijven naast de stimulerende middelen die al worden gebruikt voor de ADHD.