Behandeling

Het is van belang om zo snel mogelijk te beginnen met een juiste behandeling. Tot het zevende levensjaar is de taalspraakontwikkeling het sterkst. Een vroege en juiste behandeling heeft een groot effect op een verdere gunstige ontwikkeling.

Over het algemeen voeren logopedisten behandelingen uit bij kinderen met taal- en spraakstoornissen. Daarnaast is de behandeling sterk afhankelijk van de diagnose. Bijvoorbeeld of er een onderliggende medische oorzaak of dat er sprake is van een eventuele comorbiditeit.

Wanneer er sprake is van comorbiditeit die van invloed is op de taal- of spraakstoornis, zoals ADHD, kan medicatie of een gedragsmatige behandeling een positief effect hebben op de logopedische behandeling.

Hoe de verdere ontwikkeling precies verloopt voor kinderen met TOS is moeilijk te zeggen. Dit hangt af van:

  • het type problematiek
  • de ernst van de problematiek
  • de intelligentie
  • sociale vaardigheden
  • ondersteuning vanuit de directe omgeving