Cliëntenraad

Om de rechtspositie van jeugdigen en hun ouders binnen de jeugdhulpverlening te verbeteren heeft de wetgever de mogelijkheid van medezeggenschap gecreëerd.

Jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen belast met de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen of de jeugdreclassering moeten als zij meer dan 10 medewerkers hebben die zich bezig houden met jeugdhulpverlening een mogelijkheid tot medezeggenschap creëren in de vorm van een cliëntenraad.

Belangenbehartiging

De cliëntenraad heeft de behartiging van belangen van cliënten tot doel, voor zover deze binnen de doelstelling van de betrokken instelling vallen. Dit houdt in dat cliënten van een jeugdhulpaanbieder of gecertificeerde instelling hun gemeenschappelijke belangen naar voren kunnen brengen.

Regeling Cliëntenraad

Als u wilt deelnemen aan een cliëntenraad raadpleeg dan de regeling van de jeugdhulpaanbieder of gecertificeerde instelling (bij veel instellingen gepubliceerd onder de naam ‘Regeling Cliëntenraad’). Hierin kunt u lezen uit hoeveel leden de cliëntenraad bestaat en of u in aanmerking komt voor lidmaatschap van deze raad.