Collectieve zorgverzekeringen 2019

Sinds 2015 kunt u als lid van Balans gebruik maken van de collectieve zorgverzekering bij Delta Lloyd. Sinds de zomer van 2018 is Delta Lloyd Zorgverzekering over gegaan naar Nationale Nederlanden Zorgverzekering.

Nationale Nederlanden heeft een ruime keuze aan aanvullende verzekeringen, waar wij voor u een collectieve korting hebben bedongen.

Naast deze verzekering kunt u ook kiezen voor de OHRA zorgverzekering. Met deze zorgverzekeringen steunt u Balans. Kijk voor meer algemene informatie over zorgverzekeringen bij Zorgverzekeringen 2019.

Verenigingspolis Nationale Nederlanden

De zorgverzekering van Nationale Nederlanden is een volledige restitutieverzekering, waarbij volledige vrije keuze in hulpverlener aanwezig is. Dat betekent dat u zelf uw arts of ziekenhuis mag kiezen. Zo krijgt u altijd de beste zorg wanneer u dat nodig hebt.

U krijgt 8% korting op de premie voor de basisverzekering en 10% op de aanvullende verzekeringen én de tandartsverzekeringen. U krijgt daarnaast 2% korting als u de jaarpremie in één keer betaalt.

Premies en vergoedingen

Lidmaatschap

In de aanvullende verzekeringen Compleet, Comfort en Top zijn vergoedingen opgenomen voor het lidmaatschap van Balans. In de Compleet krijgt u € 25,- vergoed*, in de Comfort en Top krijgt u uw lidmaatschap volledig vergoed.

*Dit geldt alleen voor de collectieve verzekering via Balans

Zie bijgaande Pakketvergelijker – Zorgverzekering van Nationale-Nederlanden 2019 – v1.3

Collectieve pagina

Speciaal voor Verenigingspolis NVA Balans heeft Nationale Nederlanden een aparte pagina gemaakt met alle informatie over de voordelen van deze collectiviteit.

Alle afspraken die hier worden genoemd zijn van toepassing op zowel leden van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) als op leden van Oudervereniging Balans.

Wanneer u gebruik maakt van deze link staat het collectiefnummer (33416) al voor u ingevuld. En in de tekst ziet u staan dat deze korting betrekking heeft op de NVA, maar zoals eerder vermeld, geldt dit ook voor Balans.

Standaard intranettekst NN Leden Balans

U kunt ook de link naar de zorgpagina gebruiken, daar staat ook alle informatie die u nodig heeft.

Voor alle verschillende premies verwijzen wij u naar het overzicht.

Premie tabel NN NVA Balans

Nieuwe gratis module: Fit

U wilt gezond leven, wij helpen daar graag bij. De nieuwe module Fit vergoedt gezondheidscursussen en beweeg programma’s, algemene preventieve- en arbeids gerelateerde onderzoeken en sportmedisch advies. Deze module is gratis, u hoeft hier geen aanvullende verzekering af te sluiten.

Verenigingspolis OHRA

Naast de verzekering bij Nationale Nederlanden kunt u ook kiezen voor de OHRA Zorgverzekering.  U krijgt 8% korting op de premie van de basisverzekering en tot wel 5% korting op de aanvullende verzekeringen. De OHRA Zorgverzekering is eveneens een volledige restitutie verzekering waarbij volledige vrije keuze in zorgverlener aanwezig is.

Meer weten?

Kijk snel op OHRAcollectief

Meer informatie vindt u hier:

OHRA-zorgverzekering-pakketvergelijker-2019

OHRA premie tabel NVA Balans

Een zorgverzekering is altijd een persoonlijke keuze. Lees de polisvoorwaarden goed door voordat u een verzekering afsluit. Als u kiest voor één van de collectieve zorgverzekeringen sluit u een contract af met de zorgverzekeraar. Balans aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de keuze en de uitvoering van de collectieve zorgverzekeringen.

Nog geen lid van Balans?

Nog geen lid van Balans? Als u nu lid wordt van Balans kunt u ook gebruik maken van de collectieve zorgverzekeringen.

Word lid balk

Balans geeft ook een gratis digitale nieuwsbrief uit. Hier vindt u actuele onderwerpen die de Balansdoelgroep betreffen.