Collectieve zorgverzekeringen 2020

Sinds 2015 kunt u als lid van Balans gebruik maken van de collectieve zorgverzekering bij Delta Lloyd. Sinds de zomer van 2018 is Delta Lloyd Zorgverzekering over gegaan naar Nationale Nederlanden Zorgverzekering.

Nationale Nederlanden heeft een ruime keuze aan aanvullende verzekeringen, waar wij voor u een collectieve korting hebben bedongen.

Naast deze verzekering kunt u ook kiezen voor de OHRA zorgverzekering. Met deze zorgverzekeringen steunt u Balans. Kijk voor meer algemene informatie over zorgverzekeringen bij Zorgverzekeringen 2020.

Verenigingspolis Nationale Nederlanden

De zorgverzekering van Nationale Nederlanden is een volledige restitutieverzekering, waarbij volledige vrije keuze in hulpverlener aanwezig is. Dat betekent dat u zelf uw arts of ziekenhuis mag kiezen. Zo krijgt u altijd de beste zorg wanneer u dat nodig hebt.

U krijgt 4% korting op de premie voor de basisverzekering en 10% op de aanvullende verzekeringen én de tandartsverzekeringen. U krijgt daarnaast 2% korting als u de jaarpremie in één keer betaalt.

Premies en vergoedingen

Lidmaatschap

In de aanvullende verzekering Compleet is een vergoeding opgenomen van € 25,-* voor (een deel van) het lidmaatschap van Balans.

In de aanvullende verzekering Comfort is een vergoeding opgenomen voor het lidmaatschap van Balans. U krijgt uw lidmaatschap volledig vergoed.

*Dit geldt alleen voor de collectieve verzekering via Balans

Zie bijgaande Pakketvergelijker Zorgverzekering Nationale Nederlanden Zorg 2020

Collectieve pagina

Speciaal voor Verenigingspolis NVA Balans heeft Nationale Nederlanden een aparte pagina gemaakt met alle informatie over de voordelen van deze collectiviteit.

Alle afspraken die hier worden genoemd zijn van toepassing op zowel leden van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) als op leden van Oudervereniging Balans.

Wanneer u gebruik maakt van deze link komt u rechtstreeks op de collectiviteitspagina terecht, daar staat alle informatie die u nodig heeft.

Voor alle verschillende premies verwijzen wij u naar het overzicht.

Premietabel 2020 NN Zorg tbv cc 33416

Nieuwe gratis module: Fit

U wilt gezond leven, wij helpen daar graag bij. De nieuwe module Fit vergoedt gezondheidscursussen en beweeg programma’s, algemene preventieve- en arbeidsgerelateerde onderzoeken en sportmedisch advies. Deze module is gratis, u hoeft hier geen aanvullende verzekering af te sluiten.

Nationale Nederlanden vergoedt de BalansOuderpowercursus ook als gezondheidscursus binnen deze module. De vergoeding bedraagt maximaal € 150,- per kalenderjaar

Zie ook het persbericht en Intranet NN leden Balans en de Brochure – Zorgverzekering van Nationale-Nederlanden 2020

Verenigingspolis OHRA

Naast de verzekering bij Nationale Nederlanden kunt u ook kiezen voor de OHRA Zorgverzekering.  U krijgt 4% korting op de premie van de basisverzekering en tot wel 5% korting op de aanvullende verzekeringen. De OHRA Zorgverzekering is eveneens een volledige restitutie verzekering waarbij volledige vrije keuze in zorgverlener aanwezig is.

Meer weten?

Kijk snel op OHRAcollectief

Meer informatie vindt u hier:

OHRA Zorgverzekeringen Pakketvergelijker 2020

Premietabel OHRA Zorg 2020

Een zorgverzekering is altijd een persoonlijke keuze. Lees de polisvoorwaarden goed door voordat u een verzekering afsluit. Als u kiest voor één van de collectieve zorgverzekeringen sluit u een contract af met de zorgverzekeraar. Balans aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de keuze en de uitvoering van de collectieve zorgverzekeringen.

Zie ook het persbericht en voordelen OHRA verzekering en de Brochure_Zorg_OHRA

Nog geen lid van Balans?

Nog geen lid van Balans? Als u nu lid wordt van Balans kunt u ook gebruik maken van de collectieve zorgverzekeringen.

Word-lid-balk 2019