De ontwikkeling van het geheugen

Onderzoek naar het geheugen van zeer jonge kinderen is complex. Een van de redenen hiervoor is dat de taal nog niet volledig is ontwikkeld. Toch zijn er onderzoeken verricht en uitkomsten bekend over de ontwikkeling van het geheugen.

Episodisch en declaratief geheugen

Kinderen kunnen zich vanaf een leeftijd van 4 tot 5 jaar gebeurtenissen herinneren, het episodische geheugen. Er is weinig onderzoek gedaan naar het werkgeheugen, maar er wordt aangenomen dat dit sterk verbetert. Het declaratief geheugen maakt in de eerste twee levensjaren van een kind grote sprongen. Vanaf de leeftijd van ongeveer 1 jaar herinneren kinderen zich declaratieve informatie.

Het declaratieve geheugen ontwikkelt zich erg snel vanaf het einde van het eerste levensjaar tot de adolescentie. Dit komt door een flinke toename in het werkgeheugen en efficiënter gebruik van geheugenstrategieën. Daarnaast maken oudere kinderen meer gebruik van semantische (feitelijke) kennis. Ook metageheugen, de kennis over ons eigen geheugen, is belangrijk voor de ontwikkeling van het geheugen.