Depressie en andere stoornissen

ADHD

Vooral meisjes met ADHD kunnen zich somber en eenzaam voelen. Ze denken dan dat niemand van hen houdt. Ze kunnen de gedachten aan negatieve gebeurtenissen niet van zich afzetten en zijn passief en teruggetrokken. Van een depressie is sprake als een sombere stemming langer aanhoudt.

Gedragsstoornissen

Van de kinderen met CD heeft naar schatting 15-30% last van een depressie. Ze hebben meer zelfmoordneigingen, maar zijn minder agressief dan de kinderen met alleen CD. Meisjes hebben vaker een depressie, een stoornis in middelengebruik of een angststoornis dan jongens, maar lopen minder kans op een antisociale persoonlijkheidsstoornis. Ook angststoornissen komen vaak voor, meer bij kinderen met ODD dan CD.