Diagnose en behandeling

Diagnose

Deskundigen stellen de diagnose problematische gehechtheid bij een kind. Ze doen onderzoek naar de voorgeschiedenis van kind en opvoeders en nemen testen af. Een belangrijk punt is het observeren van de interactie tussen verzorger en kind, aangezien hier het probleem zit.

Daarnaast kijkt een deskundige of het kind een ontwikkelingsstoornis heeft, zoals ADHD of een autismespectrumstoornis (ASS). Een aantal verschijnselen van deze stoornissen komt namelijk ook voor bij kinderen met een problematische gehechtheid.

Behandeling

Bij het starten van een behandeling zijn er enkele belangrijke voorwaarden. Zo moet er voor het kind een emotioneel beschikbare persoon zijn om zich aan te hechten. Daarnaast moet het kind verzekerd zijn van een veilige en stabiele plek waar positieve interacties met deze persoon kunnen worden aangegaan.

Interventies met videofeedback zijn effectief. Ze zijn gericht op het verhogen van sensitief opvoedingsgedrag van de opvoeder. Een relatief korte duur van de interventie heeft een positief effect. Onderzoek toont aan dat interventies met minder dan vijf sessies het meeste effect hebben.