Diagnose en behandeling

Er is zorgvuldig diagnostisch onderzoek nodig om een stoornis vast te stellen. Dit kan vanuit verschillende disciplines plaatsvinden.

Een orthopedagoog of psycholoog kan ouders en scholen adviseren over de opvoedsituatie en houdt zich ook bezig met het begeleiden van kinderen (en hun ouders en/of de school) bij wie de ontwikkeling of opvoedsituatie anders verloopt.

Zij kunnen dit doen door het verrichten van psychologisch en/of pedagogisch-didactisch onderzoek.

Psychologisch onderzoek brengt de positieve- en belemmerende factoren in de ontwikkeling van het kind in kaart (een sterkte-zwakte analyse) en/of verklaart waardoor de problemen zijn ontstaan of in stand worden gehouden. Daarnaast geeft het handelingsgerichte informatie voor wat het kind nodig heeft om tot een betere ontwikkeling te komen.

Aanpassingen op school of thuis zijn belangrijk. Ze kunnen beperkingen in de omgeving verminderen en ervoor zorgen dat kinderen minder last hebben van hun ontwikkelingsstoornis.