Diagnostiek en behandeling

Bij het in kaart brengen van een aandachtsstoornis is het van belang om verschillende tests af te nemen. Daarnaast zijn er verschillende factoren die invloed hebben op een prestatie, bijvoorbeeld de motivatie van een kind.

Het observeren van een kind bij het interpreteren van testresultaten is essentieel. Zo is het van belang om in de gaten te houden hoe gemotiveerd een kind is en of vermoeidheid een rol speelt.

Wanneer duidelijk is wat de oorzaak is van het concentratieprobleem, is het belangrijk om hier wat aan te doen. Een gerichte opdracht is belangrijk voor kinderen met een zwakke concentratie. Het is handig om een opdracht op te splitsen in kleinere opdrachten en regelmatig feedback te geven. Zorg ervoor dat er weinig afleidende prikkels zijn.

Bij een vermoeden van ADHD bij een kind zal een deskundige onderzoek verrichten.