Diagnostiek en behandeling

Het werkgeheugen neemt bij het ouder worden toe, maar blijft relatief stabiel. Dit betekent dat een leerling die vergeleken met leeftijdsgenoten in het laagste percentiel scoort, dit niveau waarschijnlijk de jaren daarna houdt. Een vroege diagnose is daarom van essentieel belang.

Een kind met een probleem met het werkgeheugen kan op verschillende manieren worden ondersteund. Bij een interventie is het van belang om gebruik te maken van de sterke punten van een leerling.