Diagnostiek en behandeling

Kinderen met geheugenproblemen worden door leerkrachten vaak omschreven als kinderen met aandachtsproblemen, bijvoorbeeld wanneer kinderen dagdromen of niet luisteren naar instructies.

Diagnostiek

Bij een diagnose worden gegevens verzameld van de kwaliteit en capaciteit van de soorten geheugen. Dit is het neuropsychologisch onderzoek. Deze gegevens schetsen een beeld van de cognitieve ontwikkeling van een kind. Ouders beantwoorden concrete vragen en het kind maakt geheugentaken.

Behandeling

De uitkomsten van het neuropsychologisch onderzoek vormen de basis voor het behandelen van een kind met geheugenstoornissen. In de praktijk gaat het vaak om het combineren van behandelvormen.

Zo kan een behandeling zich richten op het trainen van zwakke geheugenprocessen, maar ook op het inzetten van de sterkere neurocognitieve mogelijkheden van het kind. Psycho-educatie is belangrijk om de inzet en verwachtingen af te stemmen. Er dient ook aandacht te zijn voor problemen gelinkt aan geheugenproblemen, zoals motivatie en zelfvertrouwen.