Diagnostiek

Vroeg signaleren is belangrijk, aangezien de taalontwikkeling tot het zevende levensjaar het sterkst is. Vroegtijdige hulp kan grotere ontwikkelingsproblemen in de toekomst voorkomen.

Audiologische centra verrichten een belangrijk deel van de vroege diagnostiek van taal- en spraakstoornissen bij jonge kinderen. Een kind wordt vaak doorverwezen door ouders, leidsters van peuterspeelzalen of leerkrachten.

Een taalontwikkelingsstoornis is vaak al op jonge leeftijd te herkennen. Zo kennen sommige kinderen weinig woorden, zijn ze slecht verstaanbaar of maken ze erg korte zinnen.

Er is altijd professioneel onderzoek nodig om te kijken of een kind daadwerkelijk een taalontwikkelingsstoornis heeft. Een TOS uit zich namelijk bij iedereen op een andere manier.