Doelgroep passend onderwijs

Passend onderwijs is bedoeld voor alle kinderen in het:

In de praktijk gaat het dan vooral om kinderen die extra ondersteuning nodig hebben en waarvan de basisondersteuning ontoereikend is. Deze extra ondersteuning kan nodig zijn vanwege een lichamelijke of verstandelijke beperking, chronische ziekte, gedragsprobleem of leerstoornis.