Scroll Top
Afbeelding1

Eigen bijdrage jeugdzorg onacceptabel. Teken de petitie!

Het (nu) demissionaire kabinet heeft een start gemaakt met plannen voor grote bezuinigingen op de jeugdzorg. De maatregelen in de hervormingsagenda die de komende tijd worden uitgewerkt moeten zorgen voor een bezuiniging van meer dan een miljard. Daarnaast stond er in het regeerakkoord een extra bezuiniging van 511 miljoen. Eerder kwam staatssecretaris al met een omstreden lijstje met mogelijke bezuinigingsopties waar Balans actie tegen voerde.

Wetsvoorstel in voorbereiding voor invoeren eigen bijdrage jeugdzorg

In de voorjaarsnota is wel aangekondigd dat de bezuiniging van 511 miljoen in ieder geval uitgesteld wordt tot 2026. Daarmee worden beslissingen hierover overgelaten aan een nieuw kabinet. Wel wordt in diezelfde voorjaarsnota aangekondigd dat gestart wordt met het voorbereiden van een wetswijziging die nodig is om een eigen bijdrage in de jeugdzorg mogelijk te maken.

Balans vindt een eigen bijdrage onacceptabel. De meest kwetsbare jeugdigen en gezinnen worden hiermee het hardst geraakt.

Stapeling van kosten voor meest kwetsbaren en zorg mijden

Balans vindt het bovendien onbegrijpelijk dat de eigen bijdrage weer op de politieke agenda staat. Juist deze maatregel is in 2015 al eerder ingevoerd – en ook weer teruggedraaid, om verschillende redenen. Ouders die voor hun kind jeugdhulp nodig hebben, hebben al hoge extra kosten. Hen extra belasten, leidt tot stapeling hiervan. Hen dan ook nog belasten met een eigen bijdrage zal zeker zorgmijding opleveren. Kinderen krijgen dan vanwege deze kosten niet de noodzakelijke hulp – omdat hun ouders deze niet kunnen betalen of uit angst voor onvoorziene kosten helemaal afzien van hulp.

Eigen bijdrage levert door hoge uitvoeringskosten van de maatregel weinig op

Bovendien is in 2015 berekend dat ruim de helft van de opbrengst aan ouderbijdragen opgaat aan uitvoeringskosten van deze maatregel. Invoeren van de eigen bijdrage als bezuiningingsactie zal dus ook nog eens weinig opleveren.

In strijd met Kinderrechtenverdragen

Ook is de ouderbijdrage jeugdhulp in strijd met het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind en het Europees Verdrag voor de Rechten van het Kind. Daarin staat dat kinderen recht hebben op de grootst mogelijke mate van gezondheid en op voorzieningen voor de behandeling van ziekte en het herstel van de gezondheid. En dat de Staten waaronder Nederland die deze verdragen hebben ondertekent ernaar moeten streven te waarborgen dat geen enkel kind zijn of haar recht op toegang tot voorzieningen voor gezondheidszorg wordt onthouden. Met de invoering van de eigen bijdrage wordt dit recht geschonden.

Balans steunt dan ook van harte de petitie tegen de eigen bijdrage in de jeugdzorg die GroenLinks / PvdA onlangs is gestart. Laat daarom je stem horen en onderteken de petitie.

 

Related Posts

Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie opslaan via uw browser van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Let op dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.