Emotie en gedrag

Emoties zijn belangrijk. Ze stellen ons in staat om te overleven, omdat ze ons waarschuwen voor gevaar. Emoties zijn ook bepalend in sociaal contact met anderen. Sociale situaties zijn vaak complex. Een kind moet veel prikkels verwerken en heeft weinig tijd om te interpreteren en te reageren. Sociale vaardigheden zijn afhankelijk van zowel cognitieve processen als emotieprocessen. Sociale ontwikkeling en emotionele ontwikkeling zijn dan ook nauw verbonden met elkaar. Kinderen leren om rekening te houden met elkaar en samen te delen en te spelen.

Emotionele ontwikkeling

Een voorwaarde voor een goede emotionele ontwikkeling is een omgeving waarin het kind zich veilig voelt. Tijdens de emotionele ontwikkeling krijgen kinderen het vermogen om hun eigen gevoelens en die van anderen te herkennen. Ze leren niet alleen om deze gevoelens te zien, maar ook om ze te begrijpen en ermee om te gaan. Emoties kunnen erg fel zijn. Om heftige emoties in bedwang te houden zijn er ook emotie regulerende vaardigheden nodig.

Inlevingsvermogen

Inlevingsvermogen is belangrijk bij het ontwikkelen van sociaal gedrag. Mee kunnen voelen met een ander zorgt voor prosociaal gedrag en gaat agressie tegen. Het helpt een kind om een ander kind te begrijpen en te helpen. Ook helpt het een kind bij het afstemmen van een reactie op de omgeving. Met een goed inlevingsvermogen kan een kind een sociale situatie inschatten en weten wat hij of zij kan verwachten.

Het begrijpen van emoties is een onderdeel van inlevingsvermogen. Op een leeftijd van 2 of 3 jaar leren kinderen om emoties en gedachten van een ander te kunnen inschatten.

Het kunnen onderscheiden van non-verbale sociale signalen zoals gezichtsuitdrukkingen is cruciaal voor het ontwikkelen en onderhouden van sociale contacten. Ons brein is al heel vroeg in de ontwikkeling in staat om gezichtsinformatie te verwerken. Het analyseren van gezichten ontwikkelt zich sterk tijdens de kindertijd.