Emotionele ontwikkeling bij kinderen met leer- en gedragsproblemen

Een goede emotionele ontwikkeling bestaat ook uit zelfkennis, een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen. Het gaat hierbij om denkbeelden die een kind over zichzelf heeft. Een zelfwaarderingsprofiel laat zien op welke gebieden een kind positief of negatief over zichzelf denkt. Bij globale zelfwaardering gaat het meer om een algemeen gevoel van eigen waarde.

Zelfwaardering

In de hulpverlening aan kinderen wordt zelfwaardering vaak in verband gebracht met leer- en gedragsproblemen. De reden is dat hun competentiebehoefte en behoefte aan sociale ondersteuning gefrustreerd is. Wanneer het weer beter gaat met een kind is de zelfwaardering over het algemeen vaak positiever geworden.

In de praktijk is het aan te bevelen om het concept zelfwaardering vast te stellen in meerdere domeinen. Voor kinderen in de leeftijd van 8 tot en met 12 jaar zijn het domeinen als: schoolvaardigheden, sociale vaardigheden en sportieve vaardigheden. Dit geeft een meer genuanceerd beeld.