Plannen en organiseren

Bij het leren voor een proefwerk is een goede voorbereiding van belang. Een kind moet dan verschillende tussenstappen maken om het uiteindelijke doel te behalen. Zo moet een kind weten wat de leerstof is, lessen volgen en leren uit de boeken. Dit is het cognitieve proces van plannen en organiseren.

Plannen is een complex proces. Om tussenstappen te kunnen maken richting een doel zijn diverse vaardigheden nodig, zoals een goed werkgeheugen. Ook op een normale dag moet een kind veel plannen, keuzes maken en doelgericht handelen. Hier komen een hoop vaardigheden bij kijken.

Ontwikkeling van planningsvaardigheden

Jongere kinderen (tussen de 8 en 10 jaar) hebben meer tussenstappen nodig dan oudere kinderen om hun doel te behalen. De ontwikkeling van planningsvaardigheden is een trapsgewijs proces dat doorloopt tot in de volwassenheid. Op een leeftijd van 12 jaar zijn deze vaardigheden op het niveau van volwassenen. Op deze leeftijd gebruiken kinderen ook strategieën.

Plannen is een relatief langzaam proces. Bij jongens en bij kinderen met ADHD of een autismespectrumstoornis (ASS) ontwikkelt dit zich later.