BalansOuderpower, cursus in De Bilt

  • 31 oktober
  • 19:00 - 22:00 uur
  • Balans, Weltevreden 4a, De Bilt
31 okt

Start donderdag 31 oktober 2019, 6 cursusavonden

(Deze cursus is uitverkocht; aanmelden is helaas niet meer mogelijk.) 

BalansOuderpower is een cursus voor en door ouders van pubers met een ontwikkelingsprobleem, zoals ADHD of autisme. In zes cursusavonden gaan we met elkaar na waarom deze pubers zich gedragen zoals ze zich gedragen en hoe we daar als ouders mee kunnen omgaan.

BalansOuderpower sterkt jou als ouder, als mens. Waardoor je meer grip krijgt op het gezinsleven, op je eigen gedachten en uitdagingen, en op het ondersteunen van je kind in het gaan van zijn/haar weg. Binnen passend onderwijs, binnen passende zorg. De cursus is aangepast aan de recente ontwikkelingen en wordt gegeven door ouders die ervaringsdeskundig zijn en een speciale training hebben gevolgd. Ouders die de stof zelf hebben doorleefd en geoefend hebben met het overbrengen ervan aan andere ouders.

Inhoud van de cursus

Module 1. Het Puberbrein

Onderdelen: Kennismaken met elkaar; informatie over ontwikkelingen in de puberteit, nieuwere inzichten in het puberbrein in het algemeen en bij kinderen met een anders verlopende ontwikkeling in het bijzonder. Ervaringen uitwisselen en problemen inventariseren.

Module 2. Communicatie

Onderdelen: communicatie afstemmen op het niveau van de jongeren, en jongeren motiveren tot meer zelfredzaamheid en/of gedragsverandering.

Module 3. School

Onderdelen: inzicht ontwikkelen in je rol als ouder van een leerling met speciale onderwijsbehoeften en het voortgezet onderwijs. Leren effectief te communiceren over schoolse zaken met je kind en met de school.

Module 4. Vriendschap, relaties en seksualiteit

Onderdelen: je bewust worden van het belang van vriendschappen en relaties voor je puber. Nadenken over je eigen normen en waarden als het gaat om vriendschap en intimiteit. Weten welke specifieke begeleidingsbehoeften je puber met een anders verlopende ontwikkeling kan hebben.

Module 5. Van het rechte pad af

Onderdelen: informatie over risicogedrag, spijbelen, verslaving en criminaliteit en het belang van communicatie met je kind. Uitwisseling van ervaringskennis over hoe daarmee om te gaan.

Module 6. Hoe nu verder / een ouder met power

Onderdelen: informatie over ouderschap en balans tussen draaglast en draagkracht. Evaluatie: wat heeft de cursus je opgeleverd? Vooruitzicht: hoe kan je de opgedane kennis en informatie gebruiken ten behoeve van jouw thuis­situatie waardoor ook jij minder belast wordt en meer tijd krijgt voor jezelf.

Over de cursus in De Bilt

Data

  • 31 oktober 2019
  • 14 november 2019
  • 28 november 2019
  • 12 december 2019
  • 9 januari 2020
  • 23 januari 2020

Locatie

Landelijk bureau Oudervereniging Balans, Weltevreden 4a, De Bilt

Tijd

19.00 – 22.00 uur

Kosten

€ 150,- voor leden van Balans
€ 250,- voor niet-leden

De cursus BalansOuderpower in De Bilt is uitverkocht, aanmelden is niet meer mogelijk. Zou je graag willen deelnemen als deze cursus in de toekomst opnieuw wordt gegeven in de regio Utrecht? Dan kun je dat laten weten via ouderpower@balansdigitaal.nl