ANNULERING BalansOuderpower Tilburg

  • 14 januari
  • 19:30 - 22:00 uur
  • Zorgbelang Tilburg, Ringbaan-Zuid 44, Tilburg
14 jan

De cursus OuderPower is geannuleerd voor de periode januari en februari 2021. Meer informatie over een nieuwe cursus met data volgt binnenkort.

In de cursus BalansOuderpower gaan ouders met elkaar na waarom tieners en adolescenten uit de doelgroep van Balans zich gedragen zoals ze zich gedragen. Ze leren kijken naar de achtergronden van het gedrag en naar de veranderingen die er in de puberteit en adolescentie plaatsvinden. Ze leren over de verschillen tussen de gewone puberteitsproblemen en de extra portie waar jongeren uit de Balansdoelgroep tegenaan lopen.

Ervaringsdeskundigen

De bijeenkomsten worden geleid door getrainde ervaringsdeskundigen. Het zijn dus trainers die weten waarover ouders praten, want ook zij hebben een kind met wie het niet altijd even makkelijk gaat of is gegaan. De cursus is bedoeld voor ouders van kinderen met ondersteuningsbehoeften bij leren en/of gedrag vanaf het moment dat het kind in groep 8 van de basisschool zit tot ongeveer achttien jaar.

Zes modules

De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten, met elk een eigen onderwerp, en duurt van 19.30 tot 22.00 uur. Elke bijeenkomst bestaat uit behandeling van de theorie, ruime gelegenheid om ervaringen uit te wisselen in interactieve werkvormen en vragen voor thuis om met de stof te oefenen en erop te reflecteren.

Inhoud van de cursus

Module 1. Het Puberbrein

Onderdelen: Kennismaken met elkaar; informatie over ontwikkelingen in de puberteit, nieuwere inzichten in het puberbrein in het algemeen en bij kinderen met een anders verlopende ontwikkeling in het bijzonder. Ervaringen uitwisselen en problemen inventariseren.

Module 2. Communicatie

Onderdelen: communicatie afstemmen op het niveau van de jongeren, en jongeren motiveren tot meer zelfredzaamheid en/of gedragsverandering.

Module 3. School

Onderdelen: inzicht ontwikkelen in je rol als ouder van een leerling met speciale onderwijsbehoeften en het voortgezet onderwijs. Leren effectief te communiceren over schoolse zaken met je kind en met de school.

Module 4. Vriendschap, relaties en seksualiteit

Onderdelen: je bewust worden van het belang van vriendschappen en relaties voor je puber. Nadenken over je eigen normen en waarden als het gaat om vriendschap en intimiteit. Weten welke specifieke begeleidingsbehoeften je puber met een anders verlopende ontwikkeling kan hebben.

Module 5. Van het rechte pad af

Onderdelen: informatie over risicogedrag, spijbelen, verslaving en criminaliteit en het belang van communicatie met je kind. Uitwisseling van ervaringskennis over hoe daarmee om te gaan.

Module 6. Hoe nu verder / een ouder met power

Onderdelen: informatie over ouderschap en balans tussen draaglast en draagkracht. Evaluatie: wat heeft de cursus je opgeleverd? Vooruitzicht: hoe kan je de opgedane kennis en informatie gebruiken ten behoeve van jouw thuis­situatie waardoor ook jij minder belast wordt en meer tijd krijgt voor jezelf.

Over de cursus in Tilburg

Data

  • 14 januari 2021
  • 28 januari 2021
  • 11 februari 2021
  • 25 februari 2021
  • 11 maart 2021
  • 25 maart 2021

Locatie

Zorgbelang Tilburg, Ringbaan-Zuid 44, 5022 PN Tilburg(bekijk hier de routebeschrijving: http://www.zorgbelang-brabant.nl/wp-content/uploads/Routebeschrijving.pdf )

De cursusruimte wordt uiteraard coronaproof ingericht. Groepsgrootte: max. 12 deelnemers.

Tijd

19.30 – 22.00 uur

Kosten

€ 150,- voor leden van Balans

€ 250,- voor niet-leden

KLIK HIER OM TICKETS TE BESTELLEN

Meer informatie?

Voor verdere informatie en vragen kun je een mail sturen naar balanskerngroeptilburg@gmail.com