Besloten werkconferentie: Bang voor Drang en Dwang

  • 14 september
  • 09:30 - 16:30 uur
  • Domstad, Utrecht
14 sep

Een kritisch (ouder)perspectief op de huidige uitvoering van de jeugdhulp en jeugdbescherming

Door de decentralisatie van de uitvoering van jeugdbeleid en passend onderwijs naar gemeenten en  samenwerkingsverbanden, zijn er grote lokale verschillen ontstaan in het aanbod van zorg en onderwijs, met name voor kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte. Om die reden kunnen conflicten ontstaan tussen ouders, school en/of zorgaanbieders over wat een kind nodig heeft, wie de zorgplicht heeft, en wie het extra maatwerk betaalt. Steeds meer mediators (zoals onderwijsconsulenten) zijn nodig om dergelijke conflicten te de-escaleren. Maar wat ook steeds meer gebeurt is dat onderwijs- of zorgprofessionals deze conflicten pareren door ouders onder druk te zetten om het aanbod te accepteren via de route van de jeugdbescherming (Veilig Thuis-melding en ondertoezichtstelling). Vanuit de (ook naïeve) veronderstelling dat ouders op die manier versneld hulp krijgen. Maar de jeugdbescherming is daarvoor nooit bedoeld: het is een drang- en dwang-kader om de veiligheid van kinderen te waarborgen – met alle gevolgen van dien voor de gezinnen.

Goede focus behouden

In deze besloten werkconferentie bespreken we de “ideale” jeugdbescherming op basis van bijdragen van wetenschappers, meldingen van ouders en internationale kind- en mensenrechten. En we hebben het over het belang van het behouden van de goede focus, als het ergens gaat om een disfunctionerende praktijk van (passend) onderwijs en (jeugd)zorg.

Deze werkconferentie wordt georganiseerd door Oudervereniging  Balans met medewerking van Belangenvereniging Intensieve kindzorg BVIKZ, Ouders&Onderwijs, Ieder(in), Programma Zorg voor de Jeugd.

Aanmelden voor deze besloten conferentie is niet mogelijk, maar uiteraard zal Balans na de bijeenkomst verslag doen van de uitkomsten (via website, social media en de BalansNieuwsbrief).

Bekijk hier de Agenda van de Werkconferentie Bang voor Drang en Dwang