Ouderbetrokkenheid in het Onderwijs – Regiosymposium Balans Zuid-Holland

  • 09 oktober
  • 19:00 - 22:00 uur
  • Isala Theater, Stadsplein 5, Capelle a/d IJssel
09 okt

Tevens Arga Paternotte Lezing

Kennis is macht, delen is kracht…

Hoe zou het onderwijs voor kinderen met een bepaalde ondersteuningsbehoefte moeten zijn? De visie van oudervereniging Balans is: kinderen hebben recht op goed onderwijs, voorkom dat ze vastlopen in het onderwijs en zorg dat ze een perspectief behouden. Wat vraagt deze visie van het onderwijs en wat vraagt dit van ouders? Hoe kunnen onderwijs en ouders elkaar versterken?

Rode draad in dit onderwijssymposium is de zeggenschap van ouders over het onderwijs aan hun kind. Gezien vanuit de rechten van kinderen op onderwijs, de rechten en plichten van ouders als opvoeders van hun kind, en de zorgplicht van scholen. Maar ook vanuit handelingsgericht perspectief: dat opvoeding, of nog beter “kindbetrokkenheid”, begint bij het opbouwen van een (gelijkwaardige) relatie tussen school en ouders, bij de wederzijdse erkenning van de gezamenlijke zorgplicht en van het goed omgaan met complexe ondersteuningsvragen, thuis en op school.

Programma

19.00 uur
Opening met korte film “Arga Paternotte aan het woord” en korte uitwisseling

Arga Paternotte (jarenlang het gezicht en het hart van Oudervereniging Balans) had een uitgesproken visie op wat kinderen met bepaalde ontwikkelingsproblemen aan ondersteuning op school nodig hebben.

19.30 uur
Lezing “Het onderwijs(voor)recht; van leerplicht naar leerrecht” door Katinka Slump
Aan het einde van de vorige eeuw is er sprake geweest van professionalisering van het bestuur van onze scholen. Zowel in het openbaar onderwijs als in het (algemeen) bijzonder onderwijs werden de scholen, met vaak een eigen schoolbestuur, ondergebracht in grote privaatrechtelijke stichtingen. Deze grote onderwijsstichtingen vervullen inmiddels een bepalende rol bij de bepaling van het onderwijsaanbod in een regio. De ouder-vrijwilligers uit de schoolbesturen zijn veelal vervangen door professionele bestuurders. Daardoor hebben de ouders van nu, anders dan de ouders uit de vorige eeuw, nog maar weinig invloed op de inhoud van het onderwijs aan hun kinderen.

Dat de ervaring van ouders in het onderwijs maar moeilijk kan worden gemist, blijkt uit de frictie die nu is ontstaan tussen de vraag en het aanbod; de groei van het aantal kinderen dat niet op school tot ontwikkeling kan komen is daarvan het resultaat.

Wat is nu de positie van ouders in het onderwijs? Hoe kan je als ouder je wettelijke zorgplicht nakomen tijdens de uren dat je kind verplicht naar school gaat?
Katinka Slump is Onderwijsjurist, oprichter van stichting Leerrecht, en columnist van Balans Magazine.

20.30 uur
Koffie/thee pauze

20.45 uur
Workshop Ouderbetrokkenheid: ‘Samenwerken aan schoolsucces: Delen is kracht’ met Noëlle Pameijer 

School en ouders hebben een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid: dat kinderen met plezier naar school gaan en zich optimaal ontwikkelen, zowel qua leren als qua gedrag. Voor kinderen is het fijn als school en ouders goed samenwerken; als ze het moeilijk hebben op school is dit cruciaal. Hoe kun je als ouder hieraan bijdragen en het onderwijs aan je kind ondersteunen?

In de workshop bespreken we aandachtspunten: hoe bereid je een gesprek met school goed voor, wat kun je zeggen, wat kun je vragen en hoe? We wisselen do’s en don’ts met elkaar uit.
Noëlle Pameijer is school-, kinder/jeugd, school- en GZ-psycholoog en expert onderwijs bij Balans. Zij schreef boeken over Handelingsgericht werken in PO en VO en handelingsgerichte diagnostiek in Onderwijs en Jeugdzorg. Met ouders schreef ze Samen sterk, over ouderbetrokkenheid in het onderwijs en constructieve communicatie ouders-school.

21.55 uur
Afsluiting

Tevens aandacht voor publicaties van Balans

Praktische informatie

Wanneer
Woensdagavond 9 oktober 2019
Tijd: 19.00 – 22.00 uur (inloop vanaf 18.30 uur)

Waar
Isala Theater
Adres: Stadsplein 5, 2903 HH Capelle aan den IJssel

Entreekosten
Voor Balans-leden € 10,00 en niet-leden € 25,00*  (€ 11,43 en 26,85 incl. servicekosten)

* Een steunlidmaatschap van Balans is (desgewenst) bij de prijs inbegrepen.

Klik hier om naar de aanmeldpagina te gaan

Dit symposium zal een aantal keren worden herhaald in andere regio’s. Houd de website van Balans in de gaten voor locaties en data.