Dyslexie en Dyscalculie vroegtijdig signaleren en begeleiden in het basisonderwijs – 11 maart

  • 11 maart
  • 10:00 - 16:00 uur
  • Weltevreden 4a, De Bilt
11 mrt
afbeelding PO voucher
fotograaf Anne van de Beek van A-typist

Bij kinderen met problemen op het gebied van lezen en spellen of rekenen verloopt de ontwikkeling op deze gebieden langzamer dan bij de meeste kinderen, terwijl andere vakken veel minder problemen opleveren.

Het lezen, spellen en rekenen kost veel tijd en er worden veel fouten gemaakt. Het is belangrijk om lees- en spellingproblemen/dyslexie en rekenproblemen/dyscalculie vroegtijdig te signaleren.

Hoe eerder een kind de juiste begeleiding krijgt, hoe beter het is. De ernst van de problemen kan hierdoor verminderen en de leerling kan beter meekomen in de klas.

Voor wie?

Deze cursus is bedoeld voor leerkrachten, remedial teachers en intern begeleiders. De cursus is inclusief lunch en materialen.

De cursusdag is gericht op het overbrengen van kennis, (wetenschappelijke) achtergronden en vaardigheden met betrekking tot de lees/spelling- en rekenontwikkeling van basisschoolleerlingen en het belang van samenwerking met ouders.

Met deze kennis en vaardigheden zijn leerkrachten en intern begeleiders in staat om deze leerlingen (vroegtijdig) te signaleren, te begrijpen en te begeleiden.

Na afloop van de training ontvangt elke cursist een Protocol Leesproblemen en Dyslexie (graag keuze bij aanmelding aangeven) en het Protocol Ernstige Reken- en Wiskundeproblemen en Dyscalculie (ERWD) en een hand-out.

Na de training kunnen cursisten direct handelingsgericht aan de slag als in de lees/spelling- en rekenontwikkeling hiaten (dreigen te) ontstaan.

Kosten

Dit is een uniek aanbod van oudervereniging Balans. Voor leden is de prijs 10 euro (incl. materiaal en lunch) (11,43 euro incl. servicekosten) voor niet-leden is de prijs 30 euro (incl. materiaal en lunch) (32 euro incl. servicekosten).

Na afloop van de cursus

  • weet de cursist in grote lijnen hoe de lees/spelling- en rekenontwikkeling bij kinderen verloopt
  • weet de cursist het verschil tussen lees- en spellingproblemen/dyslexie en rekenproblemen/dyscalculie
  • kan de cursist vroegtijdig lees- en spellingproblemen/dyslexie en rekenproblemen/dyscalculie signaleren
  • kan de cursist het Protocol Leesproblemen en Dyslexie in de praktijk toepassen
  • kan de cursist het ERWD-Protocol in de praktijk toepassen met behulp van het handelings- en drieslagmodel
  • weet de cursist wat het belang is van het samenwerken met ouders

KLIK HIER VOOR AANMELDING

Cursusleiding

Frida Meints (rekenspecialist)
Terry van de Beek (taalspecialist)
Medewerker oudervereniging Balans