Ouderbetrokkenheid in het Onderwijs – Regiosymposium Balans Overijssel

  • 26 november
  • 19:00 - 22:00 uur
  • Ontmoetingscentrum Wierden, Spoorstraat 7, Wierden
26 nov

Na deze avond weet je meer over de rechten van ouders en de zorgplicht van school. En je hebt handvatten voor de communicatie tussen ouders en school.

 

Programma

Interactieve lezing over Ouderbetrokkenheid: ‘Samenwerken aan schoolsucces: Delen is kracht’, met Noëlle Pameijer 
School en ouders hebben een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid: dat kinderen met plezier naar school gaan en zich optimaal ontwikkelen, zowel qua leren als qua gedrag. Voor kinderen is het fijn als school en ouders goed samenwerken; als ze het moeilijk hebben op school is dit cruciaal. Hoe kun je als ouder hieraan bijdragen en het onderwijs aan je kind ondersteunen?

Tijdens de lezing bespreken we aandachtspunten: hoe bereid je een gesprek met school goed voor, wat kun je zeggen, wat kun je vragen en hoe? We wisselen do’s en don’ts met elkaar uit.

Noëlle Pameijer is school-, kinder/jeugd, school- en GZ-psycholoog en expert onderwijs bij Balans. Zij schreef boeken over Handelingsgericht werken in PO en VO en handelingsgerichte diagnostiek in Onderwijs en Jeugdzorg. Met ouders schreef ze Samen sterk, over ouderbetrokkenheid in het onderwijs en constructieve communicatie ouders-school.


Pauze met koffie en thee. Tevens gelegenheid om de korte film “Arga Paternotte aan het woord” te bekijken

Arga Paternotte (jarenlang het gezicht en het hart van Oudervereniging Balans) had een uitgesproken visie op wat kinderen met bepaalde ontwikkelingsproblemen aan ondersteuning op school nodig hebben.

 

Interactieve lezing “Het onderwijs(voor)recht; van leerplicht naar leerrecht”, door Katinka Slump
Aan het einde van de vorige eeuw is er sprake geweest van professionalisering van het bestuur van onze scholen. Zowel in het openbaar onderwijs als in het (algemeen) bijzonder onderwijs werden de scholen, met vaak een eigen schoolbestuur, ondergebracht in grote privaatrechtelijke stichtingen. Deze grote onderwijsstichtingen vervullen inmiddels een bepalende rol bij de bepaling van het onderwijsaanbod in een regio. De ouder-vrijwilligers uit de schoolbesturen zijn veelal vervangen door professionele bestuurders. Daardoor hebben de ouders van nu, anders dan de ouders uit de vorige eeuw, nog maar weinig invloed op de inhoud van het onderwijs aan hun kinderen.

Dat de ervaring van ouders in het onderwijs maar moeilijk kan worden gemist, blijkt uit de frictie die nu is ontstaan tussen de vraag en het aanbod; de groei van het aantal kinderen dat niet op school tot ontwikkeling kan komen is daarvan het resultaat.

Wat is nu de positie van ouders in het onderwijs? Hoe kan je als ouder je wettelijke zorgplicht nakomen tijdens de uren dat je kind verplicht naar school gaat?

Katinka Slump is Onderwijsjurist, oprichter van stichting Leerrecht, en columnist van Balans Magazine.

 

Gratis boek voor iedere bezoeker!

Iedere bezoeker ontvangt een gratis exemplaar van het nieuwe boek van Katinka Slump, Leerrecht? (245 blz.) – een bundeling van tien jaar columns uit Balans Magazine. Voor dit boek zijn de columns geactualiseerd en voorzien van veel extra informatie.

Praktische informatie

Wanneer
Dinsdagavond 26 november 2019
Tijd: 19.00 – 22.00 uur (inloop vanaf 18.30 uur)

Waar
Ontmoetingscentrum Wierden
Adres: Spoorstraat 7, 7641 BJ Wierden

Entreekosten
Voor Balans-leden € 10,00 en niet-leden € 25,00*  (€ 11,43 en 26,85 incl. servicekosten)

* Een steunlidmaatschap van Balans is (desgewenst) bij de prijs inbegrepen.

Klik hier om naar de aanmeldpagina te gaan

Dit symposium zal een aantal keren worden herhaald in andere regio’s. Houd de website van Balans in de gaten voor locaties en data.