Venue

Locatie78

78 Burgemeester van de Weijerstraat, 3981 EK Bunnik

Bunnik, UT, NL, 3981 EK

Training en voorlichting Ondersteunde Communicatie (non verbaal ASS)

De training en voorlichting zal een dagdeel beslaan waarin zowel de theorie als de praktijk rondom OC-implementatie aan bod komen, met veel ruimte voor oefening. Met OC bedoelen we alle vormen en manieren om de bestaande communicatie aan te vullen. Denk aan gebaren, pictogrammen, foto’s of verwijzers. De voorlichting is bedoeld voor iedereen die omgaat met kinderen én volwassenen met een communicatieve beperking; ouders, begeleiders, leerkrachten, therapeuten en behandelaren. Na afloop krijgt iedereen een startpakket waarmee hij/zij direct aan de slag kunt. Ook helpen we u op weg bij het vinden van overige ondersteuning en informatie.

In de voorlichting bespreken we de Leidraad ondersteunde communicatie, hierin wordt uiteengezet wat OC is en hoe je die kunt inzetten in het dagelijks leven. De informatie uit de Leidraad is een bundeling van deze praktijk- en wetenschappelijke kennis. Communiceren met OC leer je niet in een training, dat leer je doordat iedereen om je heen middels OC communiceert. Net zoals een kind gesproken taal en een doof kind gebarentaal leert gebruiken: ze worden erdoor omgeven. In de praktijk wijs je bijvoorbeeld één of twee symbolen per zin aan, of maak je gebaren. Op deze manier ondersteun je je gesproken taal met één of meerdere symbolen. We noemen dit principe modelleren en het aanleren van OC is grotendeels hierop gebaseerd. We zien dat er nog te weinig gebruik wordt gemaakt van OC en dat er nog veel mythes bestaan over het gebruik ervan. Dit terwijl in de praktijk en de wetenschap OC keer op keer zijn nut heeft bewezen. Tijdens de voorlichting ontkrachten we de mythes en geven we tips en adviezen hoe OC in te zetten.

Iedereen heeft recht op ondersteunde communicatie als hij/zij niet goed (genoeg) kan praten, we volgen hierin het VN verdrag inzage rechten voor mensen met een handicap. Als iemand niet spreekt, weten we niet wat er echt in iemand omgaat, wat hij/zij snapt, voelt, wil zeggen of vertellen. Er is geen enkele test die dit kan voorspellen of bepalen. Pas als we iemand omgeven met een communicatievorm die hij/zij ook kan gebruiken en waar hij/zij alles mee kan uiten wat hij/zij zou willen, komen we erachter wat er echt in iemand omgaat. We weten van te voren niet hoelang het duurt voordat iemand OC gaat gebruiken, wat ermee gezegd gaat worden en hoe uitgebreid dit is. Maar als we geen toegankelijke communicatie aanbieden, komen we er nooit achter. Het initiatief is o.a. genomen door dr. Maartje Radstaake van de Radboud Universiteit en Martine Meijers van het ISAAC-NF met steun van ZonMw.

Deze training wordt begeleid door Martine Meijers van ISAAC-NF https://www.isaac-nf.nl/ en Rylana van der Kruijs Crea Coaching https://www.crea-coaching.nl/

Wij vragen een bijdrage AD EURO 25,00 VOOR LEDEN MAMA VITA EN BALANS

en
AD EURO 50,00 VOOR NIET-LEDEN

Wanneer u graag wilt deelnemen maar geen financiële mogelijkheden heeft dan kunt u een mailtje sturen aan claudette@mamavita.nl en kijken wij naar een alternatief.

LUNCH Tijdens het programma bieden wij een uitgebreide lunch aan met dranken, koffie en thee (dieetwensen van tevoren aangeven via de mail claudette@mamavita.nl