Wij ondersteunen en versterken ouders van kinderen met problemen bij leren en/of gedrag in opvoeding, onderwijs en zorg

Met “thuiszitters in verbinding” hopen we ouders in contact met elkaar te brengen om zo elkaar te kunnen versterken.

Ben je ouder van een kind dat is uitgevallen in het onderwijs of dreigt je kind binnenkort uit te vallen? Dan komt er een hoop op je af als ouder. Gesprekken met instanties, wet- en regelgeving en natuurlijk de zorg voor je kind. Wij denken dat het helpend kan zijn om dit te bespreken met andere ouders in een soortgelijke situatie: hoe pakken zij dit aan, welke mogelijkheden zijn er, en waar moet je op letten?

Samen sparren

Met “thuiszitters in verbinding” hopen we jullie als ouders in contact met elkaar te brengen om zo elkaar te kunnen versterken. Een luisterend oor, goeie tips, mooie gesprekken en een veilige omgeving om je ervaringen te delen zijn het doel van deze Zoom-meeting.

Ervaringen delen

Ouders van thuiszitters hebben zich vaak zo vastgebeten in de materie dat hun know-how de kennis van menig professional overstijgt. Hoe mooi zou het zijn als die know-how kan worden ingezet om andere thuiszitters te helpen! Daarbij is het bekend dat het als gezin soms eenzaam voelt wanneer je kind niet naar school kan. Niet iedereen begrijpt dit en het is ook lang niet altijd prettig om dit uit te leggen. Ook om die reden kan het heel fijn zijn om andere ouders van thuiszitters te ontmoeten.

Gespreksleiders

Deze Zoom wordt verzorgd door Saskia Franken en Saskia Diederik- Van den Dool, beiden ouder van een thuiszitter. Naast moeder is Saskia Franken ook werkzaam als jeugdbeschermer. De kennis die zij hierdoor heeft van dit systeem kan heel waardevol zijn voor ouders en wil zij graag inzetten. Uiteraard is zij NIET in die functie in het Zoomgesprek, maar enkel aanwezig als ervaringsdeskundige moeder. Alles wat besproken wordt, is en blijft vertrouwelijk. ‘Wij willen graag een veilige omgeving bieden en hopen dat alle deelnemers zich vrij voelen hun verhaal te delen en vragen te stellen.”

Praktische informatie

• Voor deze bijeenkomst moet je je aanmelden via de link bovenaan deze pagina.

• Omdat het om een gespreksgroep gaat, kan er maar een beperkt aantal ouders deelnemen. Dus meld je snel aan als je mee wilt doen.

• Een dag voor de bijeenkomst krijg je de Zoom-link toegestuurd via de mail. Heb je geen mail ontvangen? Neem dan contact op met Claudette via de Whatsapp 06-53524006.

• Deelname is gratis voor leden van Balans en MamaVita. Niet-leden betalen € 2,50.

Wanneer je je persoonsgegevens achterlaat op het aanmeldformulier gebruikt Balans dit voor het toesturen van informatie over dit webinar of evenement. En kan Balans dit gebruiken om je te benaderen met mogelijk andere informatie van Balans die mogelijk interessant is voor jou. Wij delen persoonsgegevens nooit met derden.

Deze website is gemaakt door Project Icarus!

Project Icarus is een uitdagende en leerzame plek voor jongvolwassenen met een beperking die zichzelf willen ontwikkelen op het gebied van computers en ICT.

Wil je ook je website laten maken door Project Icarus?