Wij ondersteunen en versterken ouders van kinderen met problemen bij leren en/of gedrag in opvoeding, onderwijs en zorg

Op donderdag 28 september zal na een korte Algemene Ledenvergadering Dolf van Veen speciaal voor de leden van Balans een presentatie houden

Over de presentatie:

Naar inclusiever onderwijs, de beweging vanuit het onderwijs waarin álle kinderen, dus ook kinderen met ontwikkelingsachterstanden, leer- en gedragsproblemen of andere ondersteuningsvragen samen naar school gaan. De ambitie in Nederland is dat dit stapsgewijs in de periode tot 2035 wordt gerealiseerd. Maar hoe ziet dat eruit? En is dit wel realistisch? Want hoe zorg je voor onderwijs waarbij rekening wordt gehouden met diversiteit in leerstijlen, achtergronden, interesses en ondersteuningsbehoeften van een leerling. Dolf van Veen gaat tijdens het webinar in op deze vragen en benut leerervaringen in Nederland en daarbuiten, waaronder het gebruik van Universal Design for Learning (UDL).

Over de spreker:

Dolf van Veen is hoofd van het Nederlands Centrum Onderwijs en Jeugdzorg (NCOJ) en bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Nottingham. Zijn onderzoek en ontwikkelingswerk focust op onderwijs en het jeugdbeleid, de zorgstructuur in het onderwijs en verbinding met jeugdzorg, de samenwerking tussen speciaal en regulier onderwijs, en inclusiever onderwijs. Om het onderwijsveld en gemeenten te ondersteunen richtte hij samen met Verus en VOS/ABB het platform Naar Inclusiever Onderwijs op.

Programma:

19.30 uur: Welkom en start ALV

19.35 uur: Korte introductie door bestuursvoorzitter van Balans Petra Pronk. (Het jaarverslag en de jaarrekening wordt vooraf aan alle deelnemers toegestuurd.)

19.40 uur: Gelegenheid om vragen te stellen aan het bestuur

19.50 uur Stemming over herbenoeming bestuursleden en benoeming nieuwe bestuursleden.

20.00 uur: Eind ALV en start presentatie Dolf van Veen van het NCJ over inclusiever onderwijs.

20.30 uur: Vragen beantwoorden die zijn gesteld via de chat

21.00 uur: Afsluiting van de avond

Je ontvangt 1 dag van tevoren een ZOOM link waarmee je direct kan inloggen en deelnemen.

De stukken voor de ALV worden vooraf per mail toegestuurd.

Deze website is gemaakt door Project Icarus!

Project Icarus is een uitdagende en leerzame plek voor jongvolwassenen met een beperking die zichzelf willen ontwikkelen op het gebied van computers en ICT.

Wil je ook je website laten maken door Project Icarus?