Scroll Top

Extra informatie bij de column ‘In vrijheid jezelf durven en kunnen zijn’ 

Diënne Flohr-Kamphuis is initiatiefnemer en voorzitter van stichting het Huis onder de regenboog in Helmond. Het Huis onder de regenboog helpt mensen met het accepteren van hun identiteit in de breedste zin des woords. Hun motto is: ‘In vrijheid jezelf durven en kunnen zijn.’ Zij bieden naast gesprekken tal van activiteiten aan waarmee ze de regenboogcommunity versterken en uitbreiden.

Warm, open en duidelijk

Sinds 2023 vindt men in Helmond het Huis onder de regenboog. In het centrum. Iedere zaterdagmiddag is het huis geopend. Voor een kopje thee, een praatje, advies, een afspraak en gezelligheid. Het Huis onder de regenboog kent geen tijd, is warm, open en duidelijk. Én uit noodzaak geboren. Nadat de initiatiefnemer Diënne Flohr als zorgcoördinator bij het ROC Ter Aa te Helmond in korte tijd maar liefst vier studenten begeleidde die alle vier worstelden met hun gender. Ze besloot dáárom om van haar huis (een oud winkelpand in het centrum van Helmond) een zogenaamd regenbooghuis te maken. Een plek waar iedereen laagdrempelig een advies, een gesprek of begeleiding op het brede gebied van LHBTIQ+ kan krijgen.

 

Expert op regenbooggebied

Diënne volgde de opleiding tot Queercoach, deed onderzoek, schreef het gelijknamige handboek ‘Het huis onder de regenboog’ en is daarmee inmiddels expert op het regenbooggebied te noemen. Met haar man Eric en een (steeds grotere) groep enthousiaste vrijwilligers uit de doelgroep zélf, schilderde ze een regenboog op de gevel en richtte stichting ‘het huis onder de regenboog’ op. De stichting is met open armen ontvangen door de regenbooggemeenschap in Helmond en omstreken. Ze wordt gedeeltelijk gesubsidieerd door de gemeente Helmond en door de opbrengsten van genoemd handboek.

Een community is aan het ontstaan

Het huis onder de regenboog verbindt én groeit: een community is aan het ontstaan. Het huis is dan ook een ontmoetingsplaats voor iedereen onder de regenboog. Logischerwijs biedt het huis onder de regenboog ook activiteiten. Activiteiten zoals: belangenbehartiging van de regenbooggemeenschap, beleid, vormen van een community, deelnemen aan de pride, advies op afspraak, open zaterdagmiddag, kookworkshop, leesclub, muziekinloop, schrijfclub, manga, spel, film, wandelen en winkelen.

Regenboogvoorziening thuiszitters

Speciaal voor de thuiszittende regenboogjongeren is de stichting voornemens een zogenaamde regenboogvoorziening, met als doel terugkeer naar school, dan wel het vinden van de juiste school, op te richten. De bedoeling is om dit in het schooljaar 2024/2025 te realiseren in samenwerking met de samenwerkingsverbanden in de regio. Alle steun hierbij is welkom!

Het huis onder de regenboog heeft als motto ‘In vrijheid jezelf durven én kunnen zijn.’ De deuren van ons huis staan natuurlijk ook open voor jou!

Handboek Huis onder de regenboog

Een must voor iedereen onder de regenboog. Alles over seksualiteit en (gender)identiteit. Voor jong en oud. Een onontbeerlijke gesprekshulp voor ouder, docent, coach, therapeut en begeleider. Een naslagwerk vol tips, inclusief een vademecum. Het handboek bevat verder extra bijlagen met uitleg over hormonen en transitie. De opbrengsten van de verkoop van het boek komen volledig ten goede aan de stichting. Full colour, € 22,50, 222 blz.

Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie opslaan via uw browser van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Let op dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.