Financiën passend onderwijs

De nieuwe samenwerkingsverbanden passend onderwijs zijn sinds 1 augustus 2014 verantwoordelijk geworden voor het verdelen van de extra ondersteuning onder de aangesloten instellingen en het beoordelen van de toelaatbaarheid van leerlingen tot de (V)SO-clusters 3 en 4. De samenwerkings-verbanden ontvangen hiervoor de financiële middelen van DUO. Met de invoering van passend onderwijs is er in het (V)SO een onderscheid tussen basisbekostiging van en bekostiging voor extra ondersteuning.

Kosten basis- en extra ondersteuning

Er is een onderscheid tussen de kosten voor de basisondersteuning (vergelijkbaar met de gemiddelde kosten voor een reguliere leerling) en kosten voor de extra ondersteuning.

Elke school, ook een (V)SO-school, krijgt vanuit de overheid:

  • De basisbekostiging per ingeschreven leerling
  • Aanvullend een budget voor extra ondersteuning

Er was eerder sprake van een bezuiniging van 300 miljoen, maar die is teruggedraaid. Ook het geld dat is bedoeld voor de bestaande 70.000 plekken in het (voortgezet) speciaal onderwijs is nog steeds beschikbaar. Of dit geld in de toekomst daadwerkelijk wordt ingezet in het (voortgezet) speciaal onderwijs of in het regulier onderwijs, hangt af van de keuzes van uw samenwerkingsverband hoe zij de extra ondersteuning organiseren.