Geheugenproblemen en andere stoornissen

Als een kind een geheugenprobleem heeft, is er te weinig capaciteit beschikbaar. Een kind kan dan weinig informatie opslaan en heeft moeite met het onthouden en oproepen van deze informatie. Het is niet haalbaar om deze capaciteit te verhogen, maar kinderen kunnen wel strategieën aanleren.

Er zijn ook kinderen die problemen ervaren door een te grote capaciteit. Zij leren alles uit hun hoofd zonder een strategie te gebruiken. Ze weten niet hoe ze moeten leren en ervaren later problemen met hun studiehouding.

Het komt vaak voor dat geheugenproblemen het gevolg zijn van een andere stoornis. Het is van belang om een goede diagnose te stellen en het geheugenprobleem hierbij te betrekken.

ADHD

Voor een kind met ADHD is het lastig om informatie binnen te laten komen. Informatie die wel doorkomt in het werkgeheugen wordt daar inefficiënt verwerkt en dus slecht opgeslagen.

Leerstoornissen

Kinderen met een automatiseringsprobleem hebben problemen met het automatiseren van kennis. Ze hebben dan ook veel behoefte aan herhaling. Bij dyslexie en dyscalculie is het nuttig om strategieën aan te bieden en in te oefenen.

Taalstoornissen

Kinderen met een taalstoornis begrijpen veel mondelinge informatie niet of verkeerd. Talige informatie in het werkgeheugen wordt daar moeizaam verwerkt.

NLD

NLD heeft betrekking op het hersengedeelte voor ruimtelijk-visuele vaardigheden.