Gemeenten en passend onderwijs

Na de invoering van passend onderwijs (en de transitie jeugdzorg) hebben gemeenten steeds meer taken op het gebied van onderwijs en jeugdzorg, werk, inkomen en langdurig zieken en ouderen erbij gekregen.

De Wet passend onderwijs vraagt dan ook om een goede afstemming en samenwerking tussen gemeenten en regionale samenwerkingsverbanden. Ook door de stelselwijziging jeugd komen scholen en gemeenten elkaar vaker tegen.