« Back to Glossary Index

Hulp van leerkrachten uit het speciaal (basis)onderwijs voor kinderen met een beperking, die naar een gewone school gaan. De manier waarop ambulante begeleiding  wordt georganiseerd en beschikbaar is zal per regio verschillen door de invoering van passend onderwijs.

« Back to Glossary Index