« Back to Glossary Index

Kinderen met autisme ervaren heftiger wat ze horen, zien, ruiken, proeven en voelen. Ze hebben meer moeite met veranderingen en sociaal contact. Het kan ook sterke kanten met zich meebrengen: zo zijn kinderen met autisme vaker creatief en goed in logisch denken en precies werken.

« Back to Glossary Index