Autisme

Ontwikkelingsstoornis, tot uiting komend in een onvermogen adequaat op mensen te reageren, op een bij de leeftijd passende wijze.