Houdt toezicht op de naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens.