Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Sinds 1-1-2015 is deze wet ondergebracht bij andere wetten, namelijk de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Zorgverzekeringswet en de Jeugdwet.