Wij ondersteunen en versterken ouders van kinderen met problemen bij leren en/of gedrag in opvoeding, onderwijs en zorg

« Back to Glossary Index

Ondersteuning aan bijvoorbeeld een kind met een ziekte, beperking of gedragsprobleem. Begeleiding kan zowel individueel als in een groep worden gegeven.

Bij de Jeugdwet en de Wet langdurige zorg gaat het vooral om ondersteunen bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten en aanbrengen en behouden van structuur.

« Back to Glossary Index

Deze website is gemaakt door Project Icarus!

Project Icarus is een uitdagende en leerzame plek voor jongvolwassenen met een beperking die zichzelf willen ontwikkelen op het gebied van computers en ICT.

Wil je ook je website laten maken door Project Icarus?