« Back to Glossary Index

Ondersteuning aan bijvoorbeeld een kind met een ziekte, beperking of gedragsprobleem. Begeleiding kan zowel individueel als in een groep worden gegeven.

Bij de Jeugdwet en de Wet langdurige zorg gaat het vooral om ondersteunen bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten en aanbrengen en behouden van structuur.

« Back to Glossary Index